O projekcie Newsy Dokumenty Zapytania ofertowe Linki Kontakt

Witamy na stronach projektu!

Projekt "Od zwolnienia do samozatrudnienia!" jest adresowany do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób (25 kobiet i 23 mężczyzn). Warunki konieczne do spełnienia określone zostały w Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uczestnicy i uczestniczki skorzystają z następujących form wsparcia:

  • poradnictwo i informacja zawodowa, w wyniku której opracowany zostanie indywidualny program dla osób o najniższych kwalifikacjach i bez doświadczenia w branży planowanej działalności gospodarczej. Wsparciem tym zostanie objętych 10 uczestników/uczestniczek projektu w wymiarze 2h/osobę.
  • szkolenia zawodowe wybierane indywidualnie dla każdej osoby przy współpracy z doradcą zawodowym. Zakres szkolenia zawodowego odpowiadać będzie branży planowanej działalności gospodarczej. Tym rodzajem wsparcia szkoleniowego będzie objętych 10 uczestników/ uczestniczek projektu, którzy wcześniej z doradcą zawodowym wypracowali indywidualne programy (minimalny wymiar godzin szkoleniowych na osobę wynosi 40).
  • poradnictwo psychologiczne, mające na celu pomoc w poradzeniu sobie z problemami związanymi z utratą pracy oraz wzmocnienie cech przedsiębiorczych u wszystkich uczestników/uczestniczek projektu (wsparcie indywidualne w wymiarze 3h/osobę oraz grupowe w wymiarze 4h/grupę).
  • szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej i sporządzania biznesplanu. Służą one zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pod względem księgowym, podatkowym i prawnym, a także stworzeniu biznesplanu, który podlegać będzie ocenie.

Szkolenia realizowane będą w następujących blokach tematycznych: Rejestracja działalności gospodarczej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Księgowość, Aspekty prawne, Zewnętrzne źródła finansowania, Marketing, Biznesplan. Każdy uczestnik i uczestniczka skorzystać będą mogli z 50 godzin szkolenia. Szkolenia zakończą się egzaminem z wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych.

Doradztwo indywidualne realizowane będzie w zakresie: Biznesplan – negocjacje, badanie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa, nowoczesne techniki sprzedaży, e-marketing, sprzedaż komplementarna. Każdy uczestnik i uczestniczka skorzystać będą mogli z 6 godzin doradztwa indywidualnego.

  • Dotacje inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na założenie firmy złożą odpowiedni wniosek wraz z biznesplanem. Komisja Oceny Wniosków dokona oceny wniosków, z których 38 uzyskać będzie mogło 40.000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności oraz 1.500 zł miesięcznej pomocy finansowej przez okres 6 miesięcy.
  • Wsparcie pomostowe doradcze. Związane m.in.: z rodzajem działalności gospodarczej, wykorzystaniem dotacji, poprawą rentowności. Każda z osób, które otrzymały dotację inwestycyjną i założyły działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać z 6 godzin doradztwa.
  • Założona działalność gospodarcza podlegać będzie kontroli przez 12 miesięcy.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzystać będą mogli z:

  • opieki nad dzieckiem – jeżeli obowiązki związane z wychowaniem dzieci miałyby przeszkodzić w uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie
  • zwrotów kosztów dojazdu – jeżeli miejsce szkoleń i doradztwa położne będzie poza miejscem zamieszkania
  • wyżywienia – jeżeli szkolenia trwać będą dłużej niż 6 godzin lekcyjnych

Aktualności

15 kwietnia 2014
W dniu 18 kwietnia 2014 biuro projektu będzie nieczynne.

6 kwietnia 2014
W dniach 7 i 8 kwietnia 2014 r., w związku z odbywającymi się szkoleniami, biuro projektu będzie czynne w godzinach 12:00-15:00.

1 kwietnia 2014
Publikujemy harmonogram szkoleń w projekcie
Grupa VAT
Grupa PIT
Listę z podziałem na grupy otrzymają Państwo drogą mailową.

1 kwietnia 2014
Publikujemy listy rankingowe 1 naboru rekrutacji do projektu Od zwolnienia do samozatrudnienia!
Lista rankingowa kobiet
Lista rankingowa mężczyzn

31 marca 2014
W zakładce "Dokumenty / Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie" znajdują się informacje i wzory wniosków o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo.

31 marca 2014
W dniach 01/04/2014 - 15/04/2014 odbędzie się II etap rekrutacji do projektu. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji II etapu dostępnym w zakładce Dokumenty / Dokumenty rekrutacyjne.

23 marca 2014
27 i 28 marca 2014 odbędzie się kolejny etap rekrutacji - rozmowy z psychologiem. Szczegółowy harmonogram rozmów - POBIERZ TUTAJ

4 marca 2014
W związku z awarią łącza internetowego w całym Toruniu prosimy o kontakt z biurem projektu za pośrednictwem poczty e-mail oraz numeru komórkowego 793 969 360. Uzyskaliśmy informację od dostawcy usług, że awaria będzie usunięta do godziny 16:00. Przepraszamy za niedogodności.

18 lutego 2014
Szanowni Państwo, dzisiaj zamieściliśmy z zakładce DOKUMENTY wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie "Od zwolnienia do samozatrudnienia!". Znajdą tam Państwo zarówno dokumenty rekrutacyjne, jak i dokumenty związane z przyznawaniem dotacji i wsparcia pomostowego. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i do aplikowania.

W przypadku jakichkolwiek problemów z otwarciem/edycją dokumentów prosimy o kontakt mailowy z biurem projektu: odzwolnienia@firs.org.pl

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 04/03/2014 do 17/03/2014 osobiście w biurze projektu lub przesyłać na adres biura projektu (decyduje data wpływu do biura). Przypominamy, że dokumenty są przyjmowane w godzinach 9:30 - 14:30.

31 stycznia 2014
3 i 4 lutego 2014 r. biuro projektu będzie czynne w godzinach 13:30 - 19:30. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

27 stycznia 2014
Informujemy, że z powodu awarii łączy mogą wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym. Prosimy o oczekiwanie na naprawę bądź kierowanie pytań drogą mailową na adres: odzwolnienia@firs.org.pl wraz z podaniem numeru telefonu.

2 stycznia 2014
Witamy na nowej stronie poświęconej projektowi, w którym może uzyskać 40 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji!

Pliki do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE
MULTIMEDIA

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - szkolenia
Treść zapytania
Formularz oferty

Zapytanie ofertowe - doradztwo
Treść zapytania
Formularz oferty

Dane kontaktowe

Biuro projektu

ul. Ślusarska 2/1
87-100 Toruń
telefon: 56 477 10 46
e-mail: odzwolnienia@firs.org.pl

Na domofonie należy wybrać "1" i poczekać na zgłoszenie.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Dokumenty aplikacyjne są przyjmowane od 9:30 do 14:30.

Siedziba Projektodawcy

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
61-846 Poznań, ul.Strzelecka 27/8
tel: 61 677 29 54
e-mail: firs@firs.org.pl