O projekcie Newsy Dokumenty Zapytania ofertowe Linki Kontakt

Witamy na stronach projektu!

Projekt "Od zwolnienia do samozatrudnienia!" jest adresowany do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób (25 kobiet i 23 mężczyzn). Warunki konieczne do spełnienia określone zostały w Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uczestnicy i uczestniczki skorzystają z następujących form wsparcia:

  • poradnictwo i informacja zawodowa, w wyniku której opracowany zostanie indywidualny program dla osób o najniższych kwalifikacjach i bez doświadczenia w branży planowanej działalności gospodarczej. Wsparciem tym zostanie objętych 10 uczestników/uczestniczek projektu w wymiarze 2h/osobę.
  • szkolenia zawodowe wybierane indywidualnie dla każdej osoby przy współpracy z doradcą zawodowym. Zakres szkolenia zawodowego odpowiadać będzie branży planowanej działalności gospodarczej. Tym rodzajem wsparcia szkoleniowego będzie objętych 10 uczestników/ uczestniczek projektu, którzy wcześniej z doradcą zawodowym wypracowali indywidualne programy (minimalny wymiar godzin szkoleniowych na osobę wynosi 40).
  • poradnictwo psychologiczne, mające na celu pomoc w poradzeniu sobie z problemami związanymi z utratą pracy oraz wzmocnienie cech przedsiębiorczych u wszystkich uczestników/uczestniczek projektu (wsparcie indywidualne w wymiarze 3h/osobę oraz grupowe w wymiarze 4h/grupę).
  • szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej i sporządzania biznesplanu. Służą one zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pod względem księgowym, podatkowym i prawnym, a także stworzeniu biznesplanu, który podlegać będzie ocenie.

Szkolenia realizowane będą w następujących blokach tematycznych: Rejestracja działalności gospodarczej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Księgowość, Aspekty prawne, Zewnętrzne źródła finansowania, Marketing, Biznesplan. Każdy uczestnik i uczestniczka skorzystać będą mogli z 50 godzin szkolenia. Szkolenia zakończą się egzaminem z wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych.

Doradztwo indywidualne realizowane będzie w zakresie: Biznesplan – negocjacje, badanie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa, nowoczesne techniki sprzedaży, e-marketing, sprzedaż komplementarna. Każdy uczestnik i uczestniczka skorzystać będą mogli z 6 godzin doradztwa indywidualnego.

  • Dotacje inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na założenie firmy złożą odpowiedni wniosek wraz z biznesplanem. Komisja Oceny Wniosków dokona oceny wniosków, z których 38 uzyskać będzie mogło 40.000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności oraz 1.500 zł miesięcznej pomocy finansowej przez okres 6 miesięcy.
  • Wsparcie pomostowe doradcze. Związane m.in.: z rodzajem działalności gospodarczej, wykorzystaniem dotacji, poprawą rentowności. Każda z osób, które otrzymały dotację inwestycyjną i założyły działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać z 6 godzin doradztwa.
  • Założona działalność gospodarcza podlegać będzie kontroli przez 12 miesięcy.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzystać będą mogli z:

  • opieki nad dzieckiem – jeżeli obowiązki związane z wychowaniem dzieci miałyby przeszkodzić w uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie
  • zwrotów kosztów dojazdu – jeżeli miejsce szkoleń i doradztwa położne będzie poza miejscem zamieszkania
  • wyżywienia – jeżeli szkolenia trwać będą dłużej niż 6 godzin lekcyjnych

Aktualności

24 listopada 2014
Publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe złożonych w dniach 17-19/11/2014 roku.
Plik do pobrania

21 października 2014
W zakładce Dokumenty związane z przyznawaniem dotacji i wsparcia pomostowego znajduje się plik rar (POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE), w którym znajdują się dokumenty związane z przyznawaniem przedłużonego wsparcia pomostowego.Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania wsparcia. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

9 lipca 2014
Publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Plik do pobrania

9 lipca 2014
W związku z pracą w terenie 14/07/2014 (poniedziałek) biuro projektu będzie nieczynne.

8 lipca 2014
Szanowni Państwo, publikujemy wzór oświadczenia zbywcy dotyczące używanego środka trwałego
Plik .docx
Plik .pdf

27 czerwca 2014
Szanowni Państwo, publikujemy ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Plik do pobrania

25 czerwca 2014
Publikujemy ostateczne listy rankingowe II naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Ostateczna lista rankingowa - Kobiety
Ostateczna lista rankingowa - Mężczyźni
Ostateczna lista rezerwowa

17 czerwca 2014
Publikujemy wstępne listy rankingowe II naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Od decyzji Komisji Oceny Wniosków przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami regulaminu (par. 11).
Wstępna lista rankingowa - Kobiety
Wstępna lista rankingowa - Mężczyźni
Wstępna lista rezerwowa

11 czerwca 2014
Publikujemy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Ogłoszenie
Komplet dokumentów

9 czerwca 2014
Publikujemy ostateczne listy rankingowe I naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Ostateczna lista rankingowa - Kobiety
Ostateczna lista rankingowa - Mężczyźni
Ostateczna lista rezerwowa

4 czerwca 2014
Publikujemy informację o drugim naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Plik do pobrania

30 maja 2014
Publikujemy wstępne listy rankingowe I naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Od decyzji Komisji Oceny Wniosków przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami regulaminu (par. 11).
Wstępna lista rankingowa - Kobiety
Wstępna lista rankingowa - Mężczyźni
Wstępna lista rezerwowa

29 maja 2014
Szanowni Państwo, zamieszczamy dokumenty związane z zabezpieczeniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Można je pobrać w zakładce Dokumenty, w sekcji DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO w postaci archiwum .RAR lub tutaj [klik po .RAR]

28 maja 2014
Publikujemy termin rozmowy rekrutacyjnej z psychologiem.
Plik do pobrania

21 maja 2014
W dniu 22 maja 2014 roku biuro projektu będzie nieczynne. Prosimy o kontakt e-mailowy. Odpowiedzi udzielimy w dniu 23 maja 2014.

21 maja 2014
Publikujemy listy rankingowe 3 naboru rekrutacji do projektu Od zwolnienia do samozatrudnienia!
Lista rankingowa kobiet
Lista rankingowa mężczyzn

21 maja 2014
Publikujemy informację o wynikach oceny formalnej wniosków złożonych w pierwszym naborze.
Plik do pobrania

6 maja 2014
Publikujemy listy rankingowe 2 naboru rekrutacji do projektu Od zwolnienia do samozatrudnienia!
Lista rankingowa kobiet
Lista rankingowa mężczyzn

5 maja 2014
Szanowni Państwo, dziś uruchomiliśmy III turę rekrutacji do projektu "Od zwolnienia do samozatrudnienia!" Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem III tury w zakładce "Dokumenty". Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 05/05/2014 do dnia 16/05/2014.

25 kwietnia 2014
W dniach od 28 kwietnia do 2 maja 2014 roku biuro projektu będzie nieczynne.

18 kwietnia 2014
Szanowni Państwo, publikujemy harmonogram rozmów rekrutacyjnych z psychologiem dla osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w dniach między 1 a 15 kwietnia 2014 roku. [klik po PDF]

15 kwietnia 2014
W dniu 18 kwietnia 2014 biuro projektu będzie nieczynne.

6 kwietnia 2014
W dniach 7 i 8 kwietnia 2014 r., w związku z odbywającymi się szkoleniami, biuro projektu będzie czynne w godzinach 12:00-15:00.

1 kwietnia 2014
Publikujemy harmonogram szkoleń w projekcie
Grupa VAT
Grupa PIT
Listę z podziałem na grupy otrzymają Państwo drogą mailową.

1 kwietnia 2014
Publikujemy listy rankingowe 1 naboru rekrutacji do projektu Od zwolnienia do samozatrudnienia!
Lista rankingowa kobiet
Lista rankingowa mężczyzn

31 marca 2014
W zakładce "Dokumenty / Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie" znajdują się informacje i wzory wniosków o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo.

31 marca 2014
W dniach 01/04/2014 - 15/04/2014 odbędzie się II etap rekrutacji do projektu. Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji II etapu dostępnym w zakładce Dokumenty / Dokumenty rekrutacyjne.

23 marca 2014
27 i 28 marca 2014 odbędzie się kolejny etap rekrutacji - rozmowy z psychologiem. Szczegółowy harmonogram rozmów - POBIERZ TUTAJ

4 marca 2014
W związku z awarią łącza internetowego w całym Toruniu prosimy o kontakt z biurem projektu za pośrednictwem poczty e-mail oraz numeru komórkowego 793 969 360. Uzyskaliśmy informację od dostawcy usług, że awaria będzie usunięta do godziny 16:00. Przepraszamy za niedogodności.

18 lutego 2014
Szanowni Państwo, dzisiaj zamieściliśmy z zakładce DOKUMENTY wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie "Od zwolnienia do samozatrudnienia!". Znajdą tam Państwo zarówno dokumenty rekrutacyjne, jak i dokumenty związane z przyznawaniem dotacji i wsparcia pomostowego. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i do aplikowania.

W przypadku jakichkolwiek problemów z otwarciem/edycją dokumentów prosimy o kontakt mailowy z biurem projektu: odzwolnienia@firs.org.pl

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 04/03/2014 do 17/03/2014 osobiście w biurze projektu lub przesyłać na adres biura projektu (decyduje data wpływu do biura). Przypominamy, że dokumenty są przyjmowane w godzinach 9:30 - 14:30.

31 stycznia 2014
3 i 4 lutego 2014 r. biuro projektu będzie czynne w godzinach 13:30 - 19:30. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

27 stycznia 2014
Informujemy, że z powodu awarii łączy mogą wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym. Prosimy o oczekiwanie na naprawę bądź kierowanie pytań drogą mailową na adres: odzwolnienia@firs.org.pl wraz z podaniem numeru telefonu.

2 stycznia 2014
Witamy na nowej stronie poświęconej projektowi, w którym może uzyskać 40 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji!

Pliki do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO

STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ (wersja edytowalna)
STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wersja edytowalna)
STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wersja edytowalna)
STANDARDOWY WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
OPIS SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ PODMIOTU (wersja edytowalna)
OPIS SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ PODMIOTU
UMOWA SZKOLENIOWA (wersja edytowalna)
UMOWA SZKOLENIOWA
UMOWA INWESTYCYJNA (wersja edytowalna)
UMOWA INWESTYCYJNA
UMOWA NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wersja edytowalna)
UMOWA NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
UMOWA NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (wersja edytowalna)
UMOWA NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
BIZNESPLAN
BIZNESPLAN (wersja edytowalna)
ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW (wersja edytowalna)
ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (wersja edytowalna)
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
ZOBOWIĄZNIE VAT (wersja edytowalna)
ZOBOWIĄZNIE VAT
KARTA OCENY FORMALNEJ (wersja edytowalna)
KARTA OCENY FORMALNEJ
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ (wersja edytowalna)
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (wersja edytowalna)
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ (przedłużone) (wersja edytowalna)
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ (przedłużone)
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE
MULTIMEDIA

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - szkolenia
Treść zapytania
Formularz oferty

Zapytanie ofertowe - doradztwo
Treść zapytania
Formularz oferty

Dane kontaktowe

Biuro projektu

ul. Ślusarska 2/1
87-100 Toruń
telefon: 56 477 10 46
e-mail: odzwolnienia@firs.org.pl

Na domofonie należy wybrać "1" i poczekać na zgłoszenie.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
Dokumenty aplikacyjne są przyjmowane od 9:30 do 14:30.

Siedziba Projektodawcy

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
61-846 Poznań, ul.Strzelecka 27/8
tel: 61 677 29 54
e-mail: firs@firs.org.pl