Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie (dolnośląskie)

Dokumenty

Aktualności

Kursy w ramach projektu rozpoczęte

20.12.2017

KURS Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE”
(PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17)

 W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie w ramach zajęć podnoszących kompetencje kluczowe nauczycieli rozpoczął się kurs z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podstawie programowej. W kursie bierze udział 30 nauczycieli i nauczycielek z ZPS-W w Głogowie.

Pierwsza grupa (licząca 15 osób) rozpoczęła kurs dnia 11.12.2017 r., natomiast druga grupa (kolejne 15 osób), rozpoczęła zajęcia 19.12.2017 r. Każda grupa w ramach 40 godzin szkoleniowych (w sumie 5 spotkań) zapozna się z następującą tematyką:

 1.        Wykorzystywanie  TIK w nauczaniu
 2.        Aspekty prawne wykorzystywania TIK
 3.        Internetowe zasoby do wykorzystania w pracy nauczyciela
 4.        Tablice interaktywne i rzutniki
 5.        Aplikacje webowe wykorzystywane w edukacji (zajęcia praktyczne)
 6.        Drukarki 3D
 7.        Platformy  e-learningowe (np. Khan Academy)
 8.        Metody pracy z uczniami wykorzystujące TIK

 Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte w trakcie szkolenia kompetencje.

 Poniżej pierwsza fotorelacja z zajęć:

Informacje o Projekcie

07.11.2017

 

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZPS-W w GŁOGOWIE

PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0020/17

OKRES REALIZACJI: 01.09.2017 – 31.01.2019

 

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Powiat Głogowski

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie poprzez:

 • przeprowadzenie dla uczniów i uczennic zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, 
 • przeprowadzenie kursów dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz umożliwienie udziału w studiach podyplomowych,
 • doposażenie pracowni informatycznej, przedmiotów przyrodniczych i pedagogiczno-psychologicznej.

Projekt skierowany jest do:

 • 48 uczniów/ uczennic z niepełnosprawnościami (24K/24M)
 • 42 nauczycieli/ nauczycielek ZPS-W w Głogowie (34K/8M)

Działania:

1. Wsparcie dla nauczycieli: 

 • Kurs z zakresu wykorzystania TIK w podstawie programowej,
 • Studia podyplomowe,
 • Kursy doszkalające nauczycieli. 

2. Wsparcie dla uczniów:  

 • Warsztaty i zajęcia wyrównawcze z zakresu kompetencji językowych, informatycznych i z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
 • Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne (grupowe i indywidualne),
 • Wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
 • Doposażenie pracowni językowej, przyrodniczej, informatycznej i psychologiczno-pedagogicznej.

 

Wartość projektu:  578 552,50 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (491 769,62 zł)

Planowane efekty:

 • podniesienie efektywności nauczania w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie,
 • zwiększenie kompetencji 42 nauczycieli i nauczycielek oraz  48 uczniów i uczennic.

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.