ANULOWANE Zapytania ofertowe nr 1/2018/GAZ oraz 2/2018/GAZ - projekt "Głogowska Akademia Zawodowców"

Szanowni Państwo!

informujemy, że ze względu na konieczność uszczegółowienia zapisów zapytania ofertowego nr 1/2018/GAZ oraz zapytania ofertowego nr 2/2018/GAZ, zapytania te zostały anulowane. 

Zapytania zostaną wznowione w najbliższych dniach. Stosowne informacje zostaną zmieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, na stronie internetowej www.firs.org.pl. Do oferentów, którzy przedstawili swoje oferty lub zapytania, informacje zostaną wysłane również mailowo.