Zmiana zapytania ofertowego nr 2/2018 - projekt Głogowska Akademia Zawodowców - UWAGA! Zapytanie anulowane

Uwaga!!! 

Informujemy, że z uwagi na aktualne dostępne na rynku możliwości techniczne urządzenia oferowane przez różnych producentów zostały dokonane zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr 2/2018/GAZ.

Zmiany nie wpływają na dostępność oferty oraz nie zaburzają konkurencji. Zmiany nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.

Zakres zmian:

1. Specyfikacja - zadania 2 (od str. 5 do 8) w zakresie:

- "System operacyjny" zapisy po zmianie: System Windows lub równoważny, z obsługą strony kodowej Windows-1250 lub tożsamą i zainstalowaną polską nakładką językową. System operacyjny musi być w wersji z obsługą funkcji transmisji danych przez GPRS oraz umożliwiający obsługę aplikacji używanych w systemie szkolnym (typu: Leśnik, Notatnik, LasTransfer, Brakarz, eLas)

- "Wyniki w testach wydajności SPB Banchmark Indices www.spb.com" - wymaganie usunięte.

-"Stacja dokująca dedykowana do urządzenia" zapisy po zmianie: Wyposażona m.in. w port USB Client (Slave), port LAN Ethernet RJ45, port RS23 lub równoważne.

 Załączniki:

- Aktualne zapytanie: Zapytanie ofertowe nr 2/2018/GAZ_po_zmianie_08012018

- Archiwalne: Zapytanie ofertowe nr 2/2018/GAZ