aktualności

Akademia przedsiębiorczości

Informujemy, iż trwa procedura podsumowania punktacji formularzy złożonych w ramach rekrutacji do projektu "Akademia Przedsiębiorczości" na otwarcie działalności gospodarczych. W poniedziałek zostanie opublikowana lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do projektu. Na adresy email zostaną wysłane oceny oraz podsumowanie punktacji. 
 

aktualności projektowe

Szanowni Państwo,

informacje na temat działań w projekcie, aktualności, grafiki są dostępne na podstronach projektowych. 

Aby zobaczyć, bieżące działania w projekcie należy najechać myszką na zakładkę "projekty"(na górze strony, tuż pod logiem fundacji), dalej na "realizowane projekty" i wybrać spośród rozwiniętej listy projekt, który Państwa interesuje.

,,Ambitna młodzież” – woj. dolnośląskie

Szanowni Państwo, 

Wkrótce rozpoczynamy rekrutacje do projektu ,,Ambitna młodzież”, który ma na celu stworzenie nowych szans zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową i edukacyjną 70 (37K/33M) młodych osób w wieku 15-24 lat, w tym osób niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu z terenu powiatów lwóweckiego, kłodzkiego, złotoryjskiego i wałbrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy:
 - wsparcie doradcy zawodowego (opracowanie Indywidualnego Planu Działania) i psychologa
- szkolenia zawodowe
- mentoring
- płatne staże zawodowe
- pośrednictwo pracy
- sfinansowanie asystentów dla osób niepełnosprawnych.

,,Poziom wyżej" - kurs języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu ,,Poziom wyżej”, który zakłada podniesienie u 240 (130K/90M) osób powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami (max. ISCED3), w tym 116 (68K/48M) powyżej 50 roku życia, z terenu województwa wielkopolskiego, poziomu biegłości językowej o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu. Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 120 h (2 bloki).

Strony