aktualności

Ruszyła rekrutacja do projektu ,,Przedsiębiorczość jest kobieca"!

Dokumenty rekrutacyjne będą widniały na stronie przez 10 dni roboczych (02.09-13.09.2013). Jest to czas, który powinien być wykorzystany na dokładne zapoznanie się z regulaminami oraz pobranie i wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne prosimy składać do biura projektu mieszczącego się przy ul. Farmaceutycznej 13 w Lublinie, na II piętrze budynku w dniach 16-20.09.2013 w godzinach 9:30-15:30. Kolejność składania dokumentów nie jest brana pod uwagę.

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów"- woj. małopolskie

Projekt ,,Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów” realizowany jest na terenie województwa małopolskiego od 1.08.2013 do 31.08.2015 roku. Skierowany jest to 120 (66 K i 54 M) gimnazjalistek/tów uczących się w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Przegini. W ramach projektu uczestnicy/czki będą mogli skorzystać z bezpłatnych i profesjonalnych form wsparcia:

I.              WARSZATY:

Z Europą na Pan Brat! Wakacyjne przygody młodego Europejczyka! Kolonia rekreacyjno-sportowa.

Z przyjemnością informujemy, iż FIRS wygrał projekt współfinansowany ze środków  Kuratorium Oświaty  w Poznaniu na przeprowadzenie koloni rekreacyjno-sportowej ( 29/06/2013 - 08/07/2013 10 dni) w Rudnie koło Wolsztyna - ośrodek ,,Wielkopolska". 

RUDNOpołożone jest nad jeziorem Orchowym w Województwie Wielkopolskim, 24 kilometry od Wolsztyna, do dyspozycji uczestników wypoczynku pełen kompleks boisk sportowych ( piłka nożna – pełnowymiarowe boisko, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny , bieżnia, piaszczysta strzeżona plaża, tenis stołowy, badminton, sprzęt wodny pływający, rowery na wycieczki rowerowe, plac zabaw.

·          Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym

·         Cztery posiłki dziennie

·         Na terenie ośrodka stołówka

·         Ubezpieczenie NNW

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Nauczyciel na miarę Europy"

Projekt stanowi odpowiedz na potrzebę uzupełnienia luki w kompetencjach nauczycieli w zakresie stosowania technik ICT podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zapewnienie kompleksowych szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie obsługi tablicy interaktywnej oraz zastosowania ICT w procesie szkolenia pozwoli nauczycielom dotrzeć bezpośrednio do uczniów stosując ich nowoczesnych oraz teleinformatyczny język. Wpłynie to na zwiększenie sprawności procesu szkolnictwa i podniesienie kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dodatkowo oferowane będą szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, po których nauczyciele otrzymają tytuł "Ratownika" zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ważnym aspektem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do szkoleń i przeciwdziałanie dyskryminacji płci w zawodach stereotypowych. 

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Język ICT-wspólny język"

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 90 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych na terenach wiejskich woj. wielkopolskiego w zakresie wykorzystania metod ICT w celu osiągnięcia lepszych efektów dydaktycznych poprzez umożliwienie im udziału w kursach (krótkich formach). W ramach projektu oferujemy bezpłatne uczestnictwo we wszystkich zajęciach, bezpłatne materiały szkoleniowe i warsztatowe, certyfiakty ukończenia kursów i szkoleń , dofinansowanie do kosztów przejazdu oraz  catering na zajęciach. Po szczegółowe informację zapraszamy na strone internetową projektu: http://www.ict.firs.org.pl/

Strony