Ambitna Młodzież (dolnośląskie)

Dokumenty

Aktualności

ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

22.09.2017

UWAGA! UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU!

OD 25.09.2019 r. zapraszamy do nowej siedziby BIURA PROJEKTU

przy ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław.

Znajdziecie nasz Państwo w budynku szkoły, na II piętrze w pok. 26.

Nasze numery telefonów pozostają bez zmian

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

nowy kurs zawodowy

02.08.2017
Miło nam poinformować, że 04.08.2017 w Górze dla uczestników projektu "Ambitna Młodzież" uruchomiliśmy kurs zawodowy "Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG". Mamy nadzieję, że wszyscy nasi kursanci nabędą kwalifikacje zawodowe i już wkrótce rozpoczą staże u wybranych pracodawców.
 

Grafik gr.VII

28.06.2017
Przedstawiamy grafik na doradztwo zawodowe i psychologiczne dla grupy VII. 
W razie zmian w harmonogramie wsparcia będziemy informować na bieżąco. 
 

Grafik Doradztwa

12.05.2017

Grafik Doradztwa

28.03.2017

Szanowni Państwo,

publikujemy grafiki doradztwa dla grupy: piątej

Grafik doradztwa grupowego dla GR III i IV

22.11.2016

Przedstawiamy grafik na doradztwo zawodowe i psychologiczne dla grup III (tu) i IV (tu). Grafik będzie aktualizowany na bieżąco. 

 

Aktualizacja grafiku

30.08.2016

W załączeniu grafik doradztwa indywidualnego. Grafik może ulec zmianie, ponieważ jest dopasowywany na bieżąco do potrzeb Uczestników/czek projektu. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

KLIKNIJ TU

Grafik doradztwa

29.08.2016

Przedstawiamy grafik na doradztwo zawodowe i psychologiczne dla pierwszych dwóch grup. Grafik będzie aktualizowany na bieżąco. 

KLIKNIJ TU,

Opis projektu - Ambitna Młodzież

18.03.2016

Projekt „ Ambitna Młodzież” oferuje:

INDYWIDUALNĄ I KOMPLEKSOWĄ POMOC:

- DORADZTWO: identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych;

- SZKOLENIA ZAWODOWE: podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, z uwzględnieniem specyfikacji oraz perspektywy lokalnego rynku pracy;

- STAŻE i PRAKTYKI : 3 miesięczne płatne staże (1307,78 zł netto miesięcznie) praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich i Polskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz wsparcie w postaci dofinansowania kosztów dojazdy na staż/praktykę;

- POŚREDNICTWO PRACY: kompleksowe i indywidualne wsparcie w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby i poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. 

Jeśli spełniasz warunki:
- mieszkasz na terenie jednego z powiatów:

  • lwóweckiego,
  • kłodzkiego,
  • złotoryjskiego,
  • wałbrzyskiego

- masz 15-24 lata,
- nie masz pracy, nie uczestniczysz w szkoleniu lub nie uczysz się w trybie dziennym,

aplikuj niezwłocznie!

wyślij zgłoszenie na adres: ambitnamlodziez(at)firs.org.pl lub zgłoś się do biura projektu przy

ul. Złotostocka 21a 50-511 Wrocław, tel. 794-587-136.

 

Zapraszamy również osoby niepełnosprawne (zajęcia przystosowane do osób z niepełnosprawnościami) oraz mieszkańców obszarów wiejskich (dla wszystkich przewidziane są zwroty kosztów dojazdu na zajęcia).

Miejsca w projekcie ograniczone!

Realizatorzy: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Fundacja Inicjatywa Kapitału Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

 

Wartość projektu: 932 279,32 zł.

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85 % wartości projektu

Planowane efekty:

- 70 uczestników objętych wsparciem doradczym;
- 70 uczestników objętych szkoleniami zawodowymi ;
- 49 uczestników, którzy ukończą staż zawodowy;
- minimum 31 uczestników, którzy uzyskają zatrudnienie w konsekwencji otrzymanego wsparcia.

Harmonogram:

a) Rekrutacja: ciągła do grudnia 2016 r.
b) wsparcie szkoleniowo-doradcze: od września 2016 r.
c) staże zawodowe i pośrednictwo pracy: od października 2016 r.